Prehrať celé video
 •  

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
ČELÁRE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Čeláre

Územie Čelár, Kirti a okolia obýval človek už v dobách predhistorických. Dokazujú to archeologické nálezy z doby kamennej, bronzovej i železnej.

Doba kamenná. Nálezy z Čelár sú zo staršej doby kamennej-paleolit. Ide o oštepy z obdobia mladého paleolitu /38 000-8 200 rokov pred. n.l. Z mladšej doby kamennej- neolit /5 000-2000 pred n.l./. Ide o kultúru s lineárnou keramikou nálezy v katastri obcí Čeláre, Bušince, Kováčovce, Zombor a i. Ľud tejto kultúry sa zaoberal roľníctvom. Pracovné nástroje boli dokonale vybrúsené vyhladené a používali sa pri love a v hospodárstve. Nálezy kamenných brúsených sekierok v Čelároch. V Kováčovciach sa našli okrem črepov aj prasleny a kamenné sekerky.