Zmenšiť textZväčšiť text

Európa pre občanov

EURÓPA PRE OBČANOV – STRETNUTIE OBČANOV V RÁMCI PARTNERSTVA MIEST V ČELÁROCH
28.4. - 2.5.2010 

V Čelároch sa posledné aprílové dni niesli v duchu veľkolepých osláv Európskej únie za účasti „európskych“ občanov z partnerských obcí Kováčovce, Kiarov, Glabušovce a Vrbovka zo SR a mesta Szécsény a obce Ludányhalászi z MR.

„Stretnutie občanov v rámci partnerstva miest“ – tak znel názov projektu, ktorý obec Čeláre ešte v roku 2009 podala v rámci výzvy Európskej komisie - Vzdelávanie a kultúra: Program Európa pre občanov 2007-2013. Aktivity projektu boli plánované za účelom spájania ľudí z miestnych spoločenstiev, aby zdieľali a vymieňali si skúsenosti, názory a hodnoty, aby sa učili z histórie a tak vytvárali svoju budúcnosť. Očakávaným efektom sú, prostredníctvom využívania väzieb, zväzky, ktoré sú vytvorené na miestnej úrovni medzi partnerskými obcami na podporu spolupráce. Projekt bol cielený pre "európskych" občanov, tj. zahŕňal občanov členských štátov EU, občanov iných účastníckych krajín, konkrétnejšie občanov miestnej obce, okolitých obcí regiónu, kraja a tiež občanov družobných obcí z MR, taktiež návštevníkov, turistov a v neposlednom rade je určený i pre organizácie, združenia, spolky a ostatné subjekty pôsobiace v území. Partnerom projektu boli i miestne organizácie ako ZO Csemadok Čeláre a Občianske združenie Rozvoj vidieka. 

EURÓPA A POLGÁROKÉ – 28. 04. 2010 - 02. 05. 2010 CSALÁR 

Csalárban az utolsó áprilisi napok az Európa Únió nagyszabású ünnepsorozattól voltak hangosak. Ezen ünnep sorozaton részt vettek a partner és szomszéd települések polgárai is, Szécsénykovácsiból, Ipolykérból, Galábocsról és Ipolyvarbóról, valamint a Magyarköztársaság – Szécsény városa és Ludányhalászi községból.
Európa polgároké – ezen e néven indult el a pályázat, melyet még 2009 – ben nyújtott be Csalár községe az Európai Únió bizotságához – a képzetség és a kultúra az EU – ban. A találkozók lényege a barátkozás, a település polgárainak kapcsolatfelvétele, illetve a kapcsolatteremtés intézményesitése az érintett települési önkormányzatok által, valamint a közös, regionális értékek bemutatása a rendezvénz keretein belül, amelynek célja a települések polgárainak közös találkozója és ünnepe.