Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Adresa úradu:
Obec Čeláre
č. 120
991 22. Bušince

Telefón:

E-mail: obec.celare@gmail.com

Starosta obce: Vojtech Ádám

Zástupca starostu: Ervín Lupa

Poslanci OZ:

  • Ervín Lupa
  • Gabriel Molnár
  • Róbert Jakab
  • Zsolt Zólyomi
  • Jozef Molnár

Hlavný kontrolór: Ing. Ján Tomaškin

Administratívna a sociálna  pracovníčka obce:  Mgr.Monika Dobrová