Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.celare.sk spravuje Obec Čeláre je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Čeláre 

Adresa:
Obecný úrad Čeláre 
Čeláre 120
991 22 Bušince

IČO: 00319252

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 487
Rozloha: 1 252 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1262

Všeobecné informácie: obec.celare@gmail.com

Starosta: Vojtech Ádám
Informácie o napĺňaní webového sídla: 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 45 14 116

E-mail: obec.celare@gmail.com

Kompetencie:
Obec Čeláre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Čeláre je zriadený na Miestnom úrade v:  Bušince 991 22 - Spoločný obecný úrad

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 15.00  
Utorok 7.30 - 15.00  
Streda 7.30 - 15.00  
Štvrtok 7.30 - 15.00  
Piatok 7.30 - 12.00  

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk