Zmenšiť textZväčšiť text

Interreg - organizovanie regionálneho festivalu "RUKA V RUKE"

Cieľom projektu je posilnenie solidarity a sociálnej senzibilizácie medzi občanmi 2 obcí (plus región) a pacientmi 2 sociálnych a rehabilitačných domov.
Našim cieľom je, aby sme to dosiahli uskutočnením takých programov, ktoré už realizujeme každoročne, avšak odteraz do programov plánujeme oveľa intenzívnejšie zainteresovať tie dve sociálne inštitúcie, pôsobiace v našich obciach, a zaoberajú sa rehabilitáciou mentálne postihnutých dospelých pacientov:
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi (Breh Ipľa – domov opatrovateľských služieb a rehabilitačná a inštitúcia) / HU
Domov sociálnych služieb, Čeláre – Kirť / SK
Spoluprácou dvoch miestnych samospráv a dvoch zdravotných a sociálnych inštitúcií budeme prezentovať občanom regiónu Ipoly-völgye Údolie Ipľa EZUS / EGTC integráciu cieľových skupín, teda pacientov týchto dvoch inštitúcií do cezhraničnej spolupráce samospráv.
Tieto ciele sa realizujú prostredníctvom každoročných kultúrno-spoločenských podujatí tak, že do programov podujatí zahrnieme tie programové body, ktoré posilňujú sociálnu senzibilizáciu občanov a integráciu pacientov sociálnych domovov a inštitúcií do života obcí a regiónu, a takýmto spôsobom sa uskutoční užší vzťah medzi cieľovými skupinami, teda medzi občanmi obcí (a regiónu) a pacientmi sociálnych zariadení.
 
 
 
 
 

Egy valódi érzékenyítő program Csalárban

Az Ipoly-völgye egyik csendes zugában, lombos fák ölelésében éli tevékeny mindennapjait a Csalár településhez tartozó kürti szociális otthon, ahol az intézet munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a mentálisan sérült lakók tartalmas és hasznos életet varázsoljanak a társadalomból kényszerűen kimaradott betegek számára.

Az Ipoly másik partján, Ludányhalásziban hasonló szociális otthon működik és mivel a két település évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol egymással, értelemszerűen az együttműködés kiterjed a települések intézményeire is.

Ezekre a szilárd alapokra helyezték tehát a települések és a szociális intézmények vezetői azt a közös, szlovák-magyar Interreg Kisprojekt Alap által támogatott programot, amelyet ebben az évben valósítottak meg.

A „Kéz a kézben” címet viselő program legfontosabb célja az volt, hogy a települések lakói betekintést nyerjenek az intézetek életébe, megismerjék az ott lakók élethelyzetét és közös programok keretein belül személyesen is találkozzanak egymással.

Az érzékenyítő program lényeges eleme tehát az volt, hogy az intézmények szakemberei segítségével a települések lakosai részéről fokozatosan megszűnjön az a fajta viszolygás, elutasítás, amely az ilyen élethelyzetekben sajnos szokványos.

Ádám Béla, Csalár polgármestere és Kertész Borik Anasztázia, a kürti szociális intézet igazgatója, magyarországi partnereikkel együttműködve és a Covid-járvánnyal is megküzdve sikeresen hajtották végre a programot, hiszen az intézetek lakói közelebb kerültek a települések polgáraihoz, akik ezáltal, a mindennapokban érzékenyebben, befogadóbban viszonyulnak a közvetlen környezetükben élő, mentálisan sérült társaikhoz.

 

Jeden skutočne senzibilný program v Čelároch

V jednom tichom kútiku Ipleľskej doliny, v objatí listnatých stromov, žije svoj aktívny každodenný život ústav sociálnej starostlivosti nachádzajúci sa v usadlosti Kirť, patriaci pod obec Čeláre. Zamestnanci tejto inštitúcie urobia všetko preto, aby mentálne postihnutým obyvateľom zabezpečili zmyselný a užitočný život.

Na druhom brehu Ipľa v maďarskej obci Ludányhalászi sa nachádza podobný ústav a preto už desaťročia, tieto dve inštitúcie spolupracujú. Samozrejme sa táto spolupráca rozšírila na tesnú spoluprácu týchto dvoch obcí. Na tieto pevné základy umiestnili vedúci činitelia slovensko-maďarský projekt pod názvom „Ruka v ruke“. Jeho hlavnou náplňou a cieľom je, aby obyvatelia obcí dostali príležitos nazrieť do života inšitúcií, spoznať ich obyvateľov a ich životné prostredie a aby sa s nimi osobne stretli v rámci spoločných programov. Dôležitým článkom senzibilného programubolo, aby sa za pomoci odborníkov v inštitúcii postupne prestala nespokojnosť a odmietanie obyvateľstva, ktoré sa žiaľ v týchto životných situáciách vyskytujú.

Starosta obce Čeláre Vojtech Adam a riaditeľka sociálneho ústavu Kirť Anasztázia Kertész Boríková, v spolupráci sosvojimi maďarskými partnermi aj napriek vyčíňaniu Covidovej epidémie, úspešne realizovali program a obyvatelia inštitúcií sazblížilis občanmi obcí, ktorí vďaka tomu postupujú citlivejšie a inkluzívnejšie k mentálne postihnutým spoluobčanom.